Module:R:ErtSz/data/sandbox - Wiktionary

Egészségügyi pulzusszám pontossága és prozódia

Pulzus: gyógypedikűr – 2019. május 7.

Jancsó Ágnes A fordítást szakmailag ellenőrizte: dr. Minden jog fenntartva. A kiadványban alkalmazott meghatározások és a téma tárgyalása az Egészségügyi Világszervezet titkárságának részéről nem jelentenek semmiféle véleménynyilvánítást egyetlen ország, tartomány, város vagy térség vagy azok hatóságainak jogi státusára, valamint országhatárainak vagy határainak megállapítására vonatkozóan sem.

Adott cégek vagy meghatározott gyártók termékeinek említése nem jelenti azt, hogy az Egészségügyi Világszervezet ezeket támogatja vagy ajánlja más hasonló jellegű, de a szövegben nem említett termékekkel szemben.

Kihagyások és tévedések fenntartásával, a védjegyzett termékek megkülönböztetésére a nagy kezdőbetű szolgál.

Module:R:ErtSz/data/sandbox

ISBN A kiadásért felel: dr. Felelős szerkesztő: dr. Bevezetés l. Alapok 3 2. Az FNO célkitűzései 5 3. Az FNO jellemzői 7 4. Az FNO elemeinek áttekintése l O 5. Egykarakteres osztályozás 27 C. Kétkarakteres osztályozás 31 D. Részletes osztályozás, meghatározásokkal 45 Testi funkciók 47 Testi struktúrák l 05 Tevékenységek és részvétel Környezeti tényezők E.

Mellékletek l. Alapok Ez a kötet az emberi szervezet funkcióképességél vizsgálja, Afunkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása címmel: rövidítve ez az FN0. Meghatározza az egészség összetevőit és a jóllét néhány egészséghez kapcsolódó összetevőjét pl.

Következésképpen az FNO résztartományai az egészség résztartománya iként és az egészséghez kapcsolódó résztartományokként foghatók fel.

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet

Ezen résztartományok két alaplistában kapnak helyet az emberi test, az egyén és a társadalom nézőpontjából, ezek: l Testi funkciók és struktúrák; 2 Tevékenységek és részvétel. Az FNO felsorolja mindazokat a környezeti tényezőket, amelyek kölcsönhatásban állnak ezekkel a besorolási elemekkel Lehetőséget nyújt tehát a felhasználónak, hogy értékelhető keresztmetszetet adjon az egyének funkcióképességéről, fogyatékosságáról és egészségéről a különböző résztartományokban.

Az FNO az Egészségügyi Világszervezet WHO által kifejlesztett nemzetközi osztályozások "családjának" tagja, ezek az osztályozások az egészség különböző szempontokból történő megközelítésére alkalmazhatók. A WHO nemzetközi osztályozások családja az egészségre vonatkozó információk széles körének kódolásához pl. A szabványosított, közös nyelv használatávallehetővé válik, hogy a különböző szakterületek és tudományágak képviselői világszerte véleménycserét folytathassanak az egészségről és az egészségügyi ellátásról.

Az utóbbi 5 évben végzett módszeres területi vizsgálatok és nemzetkozi konzultácjók után kidolgozott változat nemzetközi alkalmazását az Egészségligyi Világközgyűlés május én fogadta el WHO határozat 'Ezek a fogalmak- amelyek felváltják a korábban használt "károsodás".

Az új fogalmak ponto,ított meghatározását a bevezetésben adjuk meg, részletezésnkre az osztályozáson belül keru! Itt kell megjegyezmink, hogy ezeket a fogalmakat olyan specifikus jelentéssei alkalmazzuk, amely eltérhet a kóznap1 jelentéstartalmuktól.

Az FNO akóros egészségi állapotokhoz társuló funkcióképesség és fogyatékosság osztályozását tartalmazza. A BN a betegségek, rendellenességek és egyéb kóros egészségi állapotok "diagnózisát" tartalmazza, ezt az információt bővítik azok a kiegészítő adatok, amelyeket az FNO segítségével nyerhetünk a funkcióképességről.

A WHO nemzetközi osztályozások családja nemzetközi viszonylatban is értékes eszközként szolgál az egyes populációk egészségének leírásához és összehasonlításához. A martalitás BN ICD és az egészségi eredmények FNO adatai az átfogó népegészségügyi felmérésekben egymással kombinálhatók, így folyamatában ellenőrizhető egyes populációk egészségi állapota és ennek megoszlása, valamint vizsgálható a martalitás és a morbiditás különböző okainak részaránya.

Az FNO a "betegség következményeinek" osztályozásától as változat elmozdult az "egészség elemeinek" osztályozása irányába. Az "egészség elemei" meghatározzák az egészség összetevőit, míg a. Az FNO tehát az etiológia vonatkozásában semleges álláspontot képvisel, így a kutatók a megfelelő tudományos módszerek alkalmazásával okokozati következtetéseket vonhatnak le. Hasonlóképpen, ez a megközelítés eltér az "egészség deterrninánsai" és a "rizikótényezők" megközelítéstől is.

A determinánsok és a rizikótényezők tanulmányozásának megkönnyítésére az FNO tartalmaz egy felsorolást a környezeti tényezőkről amelyek leírják azt a viszonylatrendszert, amelyben az egyének élnek.

A károsodások a testi struktúrákat és funkciókat énntik. Az FNO célkitűzései Az FNO többcélú osztályozás, amelyet azért hoztak létre, hogy különböző tudományágakat és különböző szektorokat szolgáljon. Célkitűzései az alábbiakban foglalhatók össze: tudományos alapként szolgál az egészség egészségügyi pulzusszám pontossága és prozódia az egészséghez kapcsolódó állapotok, a következmények és a befolyásoló tényezők megértéséhez és tanulmányozásához, közös nyelv kialakítása az egészség és az egészséghez kapcsolódó állapotok leírására, annak érdekében, hogy javuljon a kommunikáció a különböző felhasznájók között, egészségügyi pulzusszám pontossága és prozódia az egészségügyi szakszemélyzet, a kutatók, a jogalkoták és a lakosság között, beleértve a fogyatékos személyeket is, lehetővé teszi a különböző országok, egészségügyi szakterületek, szolgáltatások és időszakok adatainak összehasonlítását, rendszerezett kódolási sémát biztosít az egészségügyi információs rendszerek számára.

Ezek a célok egymással kölcsönösen összefüggnek, hiszen az FNO-val szemben támasztott igények és különböző felhasználásai szükségessé teszik egy célszerű és gyakorlatias rendszer kialakítását, amelyet eltérő kultúrkörökben is egyformán tudnak alkalmazni a különböző felhasznájók az egészségügyi szabályozás, a minőségbiztosítás és a kimenetelértékelés területén. Mivel az FNO egészségi és egészséghez kapcsolódó osztályozás, felhasználják egészségügyi pulzusszám pontossága és prozódia szektorok is, például a biztosítási, a szociális gondoskodási rendszerek, a munkaügy, 5 10 Bevezetés FNO az oktatás, a közgazdaság, a szociális szabályozás és az általános törvénykezés jogalkotói, valamint a kömyezetszabályozásért, -átalakitásért felelős szervek.

Az FNO az alkalmazási területek széles körében értékes eszközként használható, pl. Az egyéni egészségügyi ellátáshoz - beleértve a megelőzést, az egészségi állapot és az egyéni részvétel javítását célzó rehabilitációt, a társadalmi hátrányok megszüntetését vagy mérséklését és a szociális támogatások és segítségek biztosítását szolgáló rendszerek működését- szükséges információk elméleti kereteit adja meg az FNO osztályozási rendszere.

A rendszer eredményesen alkalmazható az egészségügyi ellátórendszerek működésének értékelése és a jogszabályok kialakítása során.

egészségügyi pulzusszám pontossága és prozódia

Ih Disab! NewYork, NY. Az FNO jellemzői Egy osztályozásnak világosan meg kell fogalmaznia az osztályozás tárgyát és annak egyetemességét, hatókörét, az osztályozás egységeit, felépítési rendszerét és ezen elemek egymáshoz való kapcsolóctását az osztályozás rendszerében.

A következőkben az FNO ezen alaptulajdonságait ismertetjük. Egyes embereket például saját környezetükben korlátozhatja egy feladat végrehajtásában etnikai hovatartozásuk, nemük, vallásuk, társadalmi-gazdasági meghatározottságuk, ezek azonban az FNO meghatározása szerint nem az egészséghez kapcsolódó részvételi korlátozottságok.

Teljes projekt lista

Széles körben uralkodó értelmezési hiba, hogy az FNO csak a fogyatékos emberekről szól; valójában minden emberről szól. Az FNO alkalmazásával egyaránt leírható az egészség és mindenféle kóros egészségi állapothoz társuló, egészséghez kapcsolódó állapot.

Más szavakkal: az FNO alkalmazása egyetemes! Az információt célszerű, egymással összefüggő és könnyen áttekinthető formában rendszerezi. Az FNO az információkat két főfejezetre osztja. Mindkét főfejezet két alkotóelemből áll. A funkcióképesség és a fogyatékosság alkotóelemei A Test alkotóelem két osztályozást tartalmaz, az egyik a test rendszereinek Az egészség résztartornán y ára példa a látás, a hallás, a járás. Badley, E.

M, Ustun. A fejezetek mindkét osztályozásban a test rendszerei szerint épülnek fel. A Tevékenységek és részvétel alkotóelem azon résztartományok teljes köre, amelyek egyéni és társadalmi szempontból írják le a funkcióképesség vetületeit 2. Kontextuális tényezők A Környezeti tényezők felsorolása az első alkotóelem kutya pangásos szív egészsége Kontextuális tényezők főfejezetben. A környezeti tényezők a funkcióképesség és a fogyatékosság minden alkotóelemére hatnak, a tételek az egyén legközvetlenebb környezetétől a tágabb környezetig, sorban épülnek egymásra.

A Személyes tényezők is a Kontextuális tényezők alkotóeleme, de a hozzá társuló hatalmas társadalmi és kulturális különbségek miatt ez nem került be az FNO osztályozásába. Az FNO l.

egészségügyi pulzusszám pontossága és prozódia

Egyrészről használhaták problémák leírására pl. A funkcióképesség és a fogyatékosság ezen alkotóelemeit 4 elkülönített, de egymással összefüggő besorolás által fogalmazzuk meg. Ezeket a besorolásokat a minősítők használata teszi érvényessé. A testi funkciókat és struktúrákat az élettani rendszerekben vagy az anatómiai struktúrákban történt változásokkal jellemezzük.

A Tevékenységek és részvétel alkotóelem használatához két besorolás áll rendelkezésre: a képesség és a teljesítmény lásd a 4. Egy személy funkcióképessége és fogyatékossága felfogható a kóros egészségi állapotok betegségek, rendellenességek, sérülések, balesetek stb. Az FNO átfogó listát ad a környezeti tényezőkről ez a lista az osztályozás nélkülözhetetlen része.

A környezeti tényezők a funkcióképesség és a fogyatékosság minden elemével kölcsönhatásban állnak. A Környezeti tényezők alkotóelem alapszintű besorolásként a fizikai, társadalmi és attitűd jellegű környezet jellemzőinek támogató vagy hátráltató hatását írja le. Az osztályozás egységei tehát az egészség és az egészséghez egészségügyi pulzusszám pontossága és prozódia "' Ez a kolcsonhatás a felhasználó szándéka szennt tekmthető folyamamak vagy eredménynek.

Fontos megjegyeznünk, hogy az FNO-ban nem a személyek az osztályozás egységei; vagyis az FNO nem az embereket osztályozza. A leírás mindig a környezeti és a személyes tényezők viszonylatrendszerében születik. Az FNO teljes változata, vagyis ez a kötet, 4 karakteres részletezésben tartalmazza az osztályozást. Ez a négy szint összetömöríthető egy magasabb szintű osztályozási rendszerbe, amely minden résztartományt a második karakterig tartalmaz.

Ez a 2 karakteres osztályozás az FNO rövid változata. A test struktúrái a test anatómiai részei, mint pl. A károsodások problémák a test funkcióiban vagy struktúrái ban, pl. A tevékenység egy feladat vagy cselekvés végrehajtása az egyén által. A részvétel közreműködés egy élethelyzetben. Egészségügyi pulzusszám pontossága és prozódia tevékenység akadályozoltsága nehézség, amit az egyén a cselekvések végrehajtása során tapasztalhat.

A részvételi korlátozottság probléma, amit az egyén tapasztalhat az élethelyzetekben történő közreműködése során. A környezeti tényezők azt a fizikai, társadalmi és attitűd jellegű környezetet jelentik, amelyben az emberek léteznek és életüket élik. A felsorolt fogalmak áttekintését az l. Amint a táblázatban is látható: Az FNO kétfőfejezetből áll, amelyeknek további két alkotóeleme van: l. Az FNO áttekintése l főfejezet. Funkctóképesség és fogyatékosság 2. Kontextuáhs tényezők Alkotóelemek Testi funkctók Tevékenységek Környezeti Személyes és struktúrák és részvétel tényezők tényezők Résztartományok Testi funkctók Testi struktúrák Életternletek Ktilső hatások Belső hatások feladatok, a funkcióképességre a funkcióképességre tevékenységek és a fogyatékasságra és a fogyatékasságra Besorolások Változás a testi funkciókban élettani V ájtozás a testi struktúrakban anatómtai Képesség Feladatok végrehajtása standard komyezeiben Teljesítmény Feladatok végrehajtá a egy adott környezetben A fizikai, a szoctális és az anitűd jellegű kornyezet jellemzőinek támogató vagy akadályozó hatása A személyes tulajdon,ágok hatása Pozttiv oldal Funkcióképe"ég és truk.

A testi struktúrák a test anatómiai részei, mint pl. A károsodások problémák a testi funkcióban vagy struktúrában, pl. A testi funkcióknál találhatók az ember alapvető érzékelései, pl. Ezért a mentális vagy pszichés funkciókat a testi funkciók közé soroltuk. A károsodásokataszövet-és sejtszintű, illetve a szubcelluláris és molekuláris szintű biológiai ismeretekkel összhangban fogalmaztuk meg.

Gyakorlati okokból azonban ezeket a szinteket nem vettük fel a listába. Az orvos felhasznájók számára fontos megjegyeznünk, hogy a károsodások nem azonosak a folyamatok kórélettani hátterével, inkább a kórfolyamat megnyilvánulásai. A szem és a ftil konvenc10náhsan szervnek tekmthető. Ezért a. A populációs normától való eltérés lehet csekély vagy jelentős, és az idők folyamán ingadozhat is.

Neumann Kollokvium konferencia-kiadványa Szegedi Tudományegyetem, Szeged november 30 - december 1. Neumann Kollokvium Szeged, november 30 - december 1. Minden jog fenntartva John von Neumann Computer Society. Neumann Kollokvium Bevezető Számítástechnikai és kibernetikai módszerek alkalmazása az orvostudományban és a biológiában címmel ben indította útjára a Neumann-kollokvium rendezvénysorozatot Kalmár László akadémikus a szegedi József Attila Tudományetem Kibernetikai Laboratóriumából. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Orvos-biológiai Szakosztálya néhány éves szünet után óta ismét rendszeresen, évente rendezi meg a Kollokviumot.

Ezeket az ismérveket további besorolásokkal rögzíthetjük, leginkább a kódokban, a pont utáni minősítők segítségével 7 A károsodások nem egységesek az etiológia vagy kialakulásuk tekintetében; például a látás vagy egy végtag hiánya lehet genetikai rendellenesség vagy sérülés következménye is.

Egy károsodás megléte szükségszerűen magában foglal egy kiváltó okot is; nem biztos azonban, hogy ez elégségesen indokolja is a bekövetkezett károsodást. Továbbá, egy károsodás megléte valamilyen zavart jelent a testi funkciókban vagy struktúrákban, de ilyen zavar társulhat a különböző betegségek, rendellenességek vagy élettani állapotok bármelyikéhez is. A két osztályozás célja azonban eltérő. A BN a tüneteket specifikus fejezetekben osztályozza, amelyekkel a morbiditás vagy az egészségügyi szolgáltatások igénybe vétele dokumentálható, míg az FNO a tüneteket a testi funkciók részeiként értelmezi, és így a megelőzést vagy a betegek szükségleteinek felismerését szolgálja.

A legfontosabb, hogy az FNO-ban a Testi funkciók és struktúrák osztályozást együtt kell alkalmazni a Tevékenységek és részvétel kategóriáival, az összeállítok szándéka szerinti módon. A testi funkciók és struktúrák osztályozásánál ezek a kritériumok azonosak, mégpedig a következők: a egészségügyi pulzusszám pontossága és prozódia vagy hiány; b csökkenés; c többlet vagy túltengés és d eltérés. Ha egy károsodás fennáll, súlyossága- az FNO általános minősítője használatával - egy skálán értékelhető.

A részvétel közremüködés egy élethelyzetben. A tevékenység akadályozoltsága nehézség, amit az egyén cselekvések végrehajtása során tapasztalhat. A részvételi korlátozottság probléma, amit az egyén tapasztalhat az élethelyzetekben történő közremüködése során.

egészségügyi pulzusszám pontossága és prozódia

Az alkotóelem használható a tevékenységek a vagy a részvétel p vagy mindkettő leírására. Az alkotóelem résztartományait két minősítő, a teljesítmény és a képesség értékeli. Így a listából nyert információ egy adatmátrixot szolgáltat, amelyben nincs átfedés, és nem marad ki belőle semmi lásd 2.

egészségügyi pulzusszám pontossága és prozódia

Tevékenységek és részvétel: információs mátrix Résztartományok Képesség Minősítők Teljesítmény dl d 2 egészségügyi pulzusszám pontossága és prozódia 3 d 4 d 5 d 6 d 7 d 8 d 9 Tanulás és az ismeretek alkalmazása Általános feladatok és elvárások Kommunikáció Mobilitás Önellátás Otthoni élet Személyközi interakciók és kapcsolatok Fő életterületek Közösségi, társadalmi és magánélet 14 19 FNO Bevezetés 2 A teljesítmény minősítővel jellemezhető mindaz, amit az egyén saját, adott környezetében megtesz.

Mivel az adott környezet a társadalmi viszonylatrendszert is magában foglalja, a teljesítmény megfogalmazható úgy is, mint az emberek "közreműködése egy élethelyzetben" vagy a "megélt tapasztalat" abban a valós környezetben, amelyben élnek. Ennek a besorolásnak az a feladata, hogy megmutassa a funkcióképesség várható legmagasabb szintjét, amit egy személy egy adott résztartományban aktuálisan elérhet.

egészségügyi pulzusszám pontossága és prozódia

Az egyén lehetséges képességének vizsgálatához "szabványosított" környezetre van szükség, amely semlegesiti a különböző környezeteknek az egyén képességére gyakorolt módosító hatását. Ez a standardizált környezet lehet: a valóságos környezet, amelyet a képesség vizsgálatára létrehozott vizsgálati helyszíneken általában használnak; b azokban az esetekben, amelyekben erre nincs mód, ez lehet modellezett környezet, amelyről feltételezhető, hogy hatása az előzővel azonos.

Ezt a környezetet nevezhetjük "egységesített" vagy "standard" környezetnek. Tehát a képesség az egyén környezetileg kiegyenlített, várható képességét tükrözi. Az egységes vagy standard környezet jellemzői a Környezeti tényezők osztályozás használatával kódolhatók.

A képesség és a teljesítmény közötti eltérés tükrözi az aktuális és az egységesített környezet hatásai közötti különbséget, így hasznos útmutatásként szolgál arra nézve, hogy az egyén teljesítményének javítása érdekében milyen környezeti módosításokra van szükség.

Ez a kódojási típus különösen alkalmas annak megállapítására, hogy az egyén funkcióképességét mennyiben korlátozza az, ha nem áll rendelkezésére segédeszköz lásd a 2. A standarctot vagy normát - amellyel a vizsgált személy képességét és teljesítményét összehasonlítják- egy olyan személy képviseli, akinek nincs hasonló kóros egészségi állapota betegség, rendellenesség vagy sérülés stb. A korlátozottság vagy akadályozottság írja le az eltérést a megfigyelt és az elvárható teljesítmény között.

Az elvárható teljesítmény az a populációs norma, ami a specifikus kóros egészségi állapottal nem rendelkező emberek teljesítményét tükrözi. Ugyanezt a normát alkalmazzuk a képesség minősítőnél, amelyből arra következtethetünk, egészségügyi pulzusszám pontossága és prozódia az egyén teljesítményének javítása érdekében milyen környezeti változásokra van szükség.

Orvosi Informatika 2018.

Például semmilyen károsodással nem rendelkezik vagy a munkavállaláshoz elégséges képességgel rendelkezhet egy HIV-pozitív személy, akinek semmilyen tünete vagy betegsége nincs vagy az a személy, akinek csak genetikai hajlama van egy bizonyos betegségre, de a szolgáltatásokhoz való hozzáférés megtagadása, diszkrimináció vagy stigma miatt nincs lehetősége a munkavállalásra.

Hasonlóképpen, a résztartományok alapján nem volt lehetséges a különbségtétel az "egyéni" és a "társadalmi" nézőpontok között az elméleti és a gyakorlati megközelítés nemzetenkénti különbségei miatt. Ezért az FNO egyetlen listát tartalmaz, amely alkalmazható úgy is- amennyiben a felhasznájók ezt akarják- hogy különbséget tegyenek a tevékenység és a részvétel között a saját megközelítési módjuk szerint.